Personal


Birgitta Brandhofer, verksamhetschef, leg. psykoterapeut

Verksamhetschef, fil kand/beteendevetare, leg psykoterapeut


birgitta.brandhofer@sanktlukas.se


Camilla Grünbaum

socionom, leg psykoterapeut, handledare. Kompetens i individualterapi, par och familjeterapi, även kompetens i interpersonell psykoterapi.


Agneta Bonin, fil. kand. Leg. psykoterapeut

Fil kand i beteendevetenskap, leg. psykoterapeut, kompetens i KBT-behandling.


Carina Backvall, socionom, leg. psykoterapeut

Socionom, leg psykoterapeut, specialkompetens barn och ungdom, lång erfarenhet av psykoterapi med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättnigar samt deras föräldrar. Utbildad i klinisk sexologi, handledarutbildad.


Nilgün Safer, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Leg psykolog, leg psykoterapeut, lärar- och handledarutbildad, utbildad i psykosocial konsultation. Specialkompetens barn och ungdom med särskilda behov och lång erfarenhet av handledning av personal inom detta område. Kan ta emot även turkisktalande.


Lisa Forell, socionom, leg. psykoterapeut

Socionom. Leg. psykoterapeut. Kan även ta emot spansktalande. Har grundläggande utbildning i EMDR.