Välkommen till S:t Lukas Kristianstad

Föreningen S:t Lukas i Kristianstad hälsar dig välkommen till den utåtriktade verksamheten

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med 30-tal föreningar i landet.

Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare.  Den bärande idén är en gemensam syn på människan som helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov.

De lokala föreningarna bedriver utåtriktad verksamhet i form av föredrag och kurser och är huvudman för de lokala mottagningarna.

Föreningen S:t Lukas i Kristianstad har funnits sedan 1982.