Stödfond

Vår stödfond är i mycket stort behov av din gåva.

Många har behov av terapeutisk hjälp, men har svårt att klara hela kostnaden för terapitimmar. Din gåva kommer då väl till pass. Vårt bankgironummer är 969-4365. Ange ”stödfond” på talongen.

TACK till alla som bidrar till vår stödfond!