Välkommen till S:t Lukas Malmö

Föreningen

Idella föreningen S:t Lukas i Malmö har som syfte att:

  • Driva samtalsmottagningar i Helsingborg, Malmö, Ystad och Ängelholm
  • Erbjuda programverksamhet i Malmö  som inspirerar till eftertanke och engagemang

Att föreningen är ideell betyder specifikt att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott stannar i verksamheten och används till sänka avgiften för behövande samt till att vidareutveckla verksamheten.

Medarbetarna på våra mottagningar är leg. psykoterapeuter eller i vissa fall personer som håller på att utbilda sig till leg. psykoterapeut. De arbetar professionellt i enlighet med de riktlinjer för psykoterapeutisk verksamhet som finns nationellt och inom Förbundet S:t Lukas.

S:t Lukas i Malmö är en av föreningarna som ingår i Förbundet S:t Lukas.