Program

I offentliga föreläsningar och samtal för medlemmar och andra intresserade aktualiseras frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor.

Program för våren 2019:

Ålderns vår eller höst?

Samtalsgrupp kring seniorlivets möjligheter och utmaningar. Med utgångspunkt från konstnärliga uttryck som bilder, dikter, musik och naturligtvis deltagarnas önskemål, förs samtal kring teman som:

  • Mindre måsten, mer frihet eller sysslolöshet?
  • Tidigare livserfarenheter som grund för framtida lärande?
  • Relationer och/eller ensamliv?
  • Nutid och Framtidsplanering?

Vi träffas under 1 timme vid 5 tillfällen med start den 8 maj klockan 17:00.

Gruppen om max 8 personer leds av kurator Anita Johansson.

Kurskostnad: 200 kr – 100 kr för medlemmar

Plats: S:t Lukas, Norra Vallgatan 90, Malmö

Anmälan kan göras till malmo@sanktlukas.se. Ange kurs och namn. Du kan även anmäla intresse till liknande grupp till hösten

Kurser i Mindfulness

Vill du lära dig att klara stressen i vardagen bättre, öka sömnkvaliteten, bli mer tillfreds och få ökad förmåga att möta förändringar i livet kan mindfulnessträning vara effektivt för dig. Kort går mindfulness ut på att träna din uppmärksamhet.

’Prova på’ kurs, som är en introduktion till mindfulness. Kursen, som är gratis, ges vid två tillfällen: 16/5 och 23/5 (max 8 personer per gång). Anmälan kan göras till malmo@sanktlukas.se. Ange kurs och namn.

Därefter har du möjlighet att gå en fördjupningskurs där vi träffas under 1,5 timme 4 gånger under hösten med början torsdagen 19/9 kl 17.00.

Kurskostnad: 200 kr – 100 kr för medlemmar. Anmälan till fördjupningskurs görs efter genomförd ’Prova på’ kurs.

Plats: S:t Lukas, Norra Vallgatan 90, Malmö

Kursledare är kurator och mindfulnessinstruktör Ewa Lunnemark.

Margareta Alin Hegelund berättar om sin bok ”Nell – en ung svenska mitt i stormens Europa”

Genom den äventyrliga Nell Waldens ögon får vi följa tiden kring och efter förra sekelskiftet. Vi samtalar om hur var och en formar sin egen levnadsberättelse.

Margareta har varit kulturchef i Landskrona, chef för Kulturen i Lund samt direktör för Världskulturmuseet i Göteborg.

Tid: Torsdagen 9 maj kl 18.30
Plats: S:t Lukas, Norra Vallgatan 90, Malmö
Fritt inträde