Program

I offentliga föreläsningar och samtal för medlemmar och andra intresserade aktualiseras frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor.

Föreningen S:t Lukas i Malmö erbjuder spännande och stimulerande seminarium som inspiration till eftertanke och engagemang. Alla aktiviteterna äger rum i våra nya lokaler på Norra Vallgatan 90 om inget annat anges.  Fri entré för medlemmar! Program för våren 2018:

Tisdagen den 16/10 kl. 18:00.

Sankt Lukas historia fram till idag.

Viktiga händelser, beslut och personer.

Ingvar Bengtsson: präst, psykoterapeut och författare

Har bla. skrivit Rörelse i stillhet och kraft, en organisationsbiografi

över S:t Lukasstiftelsen som blev Förbundet S:t Lukas.