Välkommen till S:t Lukas Malmö

Höstens program S:t Lukas i Malmö

Hösten program genomförs i samarbete med Sensus.
De som utnyttjat möjligheten att anmäla deltagande i samtalsgruppen direkt till ledarna är
registrerade och behöver inte göra mer. Ytterligare anmälningar till Samtalsgruppen eller
anmälningar till Samtalskvällar ska göras till Sensus.
OBS att Samtalsgruppen håller till i S:t Lukas lokaler i St Lukas lokal, Norra Vallgatan 90
och Samtalskvällarna genomförs i Sensus lokaler på Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull.
Sprid gärna detta program till vänner och bekanta!
Välkomna!

Samtalsgrupp hösten 2023

S:t Lukas i Malmö: Samtalsgrupp hösten 2023
Samtalsgruppen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus
Åh, det kan jag längta efter det att ha någon som jag kunde tala djupt och sökande med om
frågorna och gåtorna i livet. (Gerda Antti, 2022)
Med humor, värme, klokhet och allvar tar Gerda Antti upp viktiga livsfrågor på ålderns höst, i sin senaste
bok ”Alla mina dagar”.
Du hälsas varmt välkommen att deltaga i samtalsgrupp som utgår från bokens teman.
Vi träffas kl 18.00 – 20.00 med 15 min paus vid 4 tillfällen, den 27/9, 11/10, 25/10 och 8/11,
i S:t Lukas lokal, Norra Vallgatan 90, Malmö.
Gruppen om max 8 deltagare leds av socionomerna Anita Johansson och Ewa Lunnemark, som
ingår i St Lukas i Malmös styrelse och har mångårig erfarenhet av samtal.
Deltagande är gratis. Medlemmar i S:t Lukas i Malmö erbjuds boken kostnadsfritt.

Samtalkväll onsdagen den 4/10 2023, 19.00

Roger Åkerman föreläser på temat: Nils, ett barn som utmanar hela skolans organisation – tankar om hur
anknytning i skolan påverkar barns utveckling.
Roger Åkerman har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt handledning av personal med bl a
anknytningsteorin som utgångspunkt. Han är knuten till Specialpedagog- och speciallärarutbildningen som
universitetslärare och har tidigare varit enhetschef på
Viktoriagården (som verkar för barns relationsutveckling och tidiga anknytning mellan föräldrar och barn). Roger har många
års erfarenhet av att handleda rektorer och personal inom skola, men även inom exempelvis vård och omsorg och
Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis.
Anmälan görs till Sensus http://www.sensus.se/anmal/203923 senast söndag 1 oktober.

Torsdagen den 30 november kl. 18.00-19.30

Emelie Hill Dittmer, skrivpedagog med terapeutisk inriktning, föreläser om Läkande skrivande. Föreläsningen, som har
inslag av skrivövningar, tar ca 45 min och följs av kort paus och samtalsstund. Ta med penna och papper!
Reflekterande skrivande kan innebära en inre rensning och ökad självomsorg. Här står processen i fokus, inte prestation
och resultat, att förlita sig till att något värdefullt kommer att ta form.
En skrivresa av detta slag är en vandring i sin livsberättelse där syftet är en rikare förståelse av sig själv på vägen framåt.
Egna värderingar blir tydligare och insikter föds som kan förändra våra liv.
Information om föredragshållaren: http://www.emeliehdittmer.com
Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis. Max 40 deltagare.
Anmälan görs till Sensus http://www.sensus.se/anmal/202949 senast söndag 26 november

S:t Lukas i Malmö samtalskvällar våren 2023

Våra samtalskvällar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus

Föredrag torsdagen den 16 mars kl. 18.00 – 19.30

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och psykolog, föreläser om Oron inför framtiden. Föreläsningen tar ca 45 min och följs av kort paus och frågestund.

Vi är på väg in i ett samhälle där de ekonomiska, sociala och hälsomässiga ojämlikheterna ökar, kulturen marginaliseras, de rasistiska vindarna blåser hårda och förutsättningarna för att förstå den ökade psykiska smärtan tenderar att kvävas. Vad döljer sig bakom den ökade psykiska ohälsan? Hur kan vi förhålla oss till det som är på väg att hända i vårt samhälle.

Information om föredragshållaren: http://www.permagnusjohansson.com

Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis. Antal platser är begränsat. Anmälan görs till Sensus via http://www.sensus.se/anmal/200685 senast söndag 12 mars.

Föredrag torsdagen den 20 april kl. 18.00 – 19.30

Emelie Hill Dittmer, skrivpedagog med terapeutisk inriktning, föreläser om Läkande skrivande. Föreläsningen, som har inslag av skrivövningar, tar ca 45 min och följs av kort paus och frågestund. Ta med penna och papper!

Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis. Antal platser är begränsat. Anmälan görs till Sensus via http://www.sensus.se/anmal/200686 senast söndag 16 april.