Välkommen till S:t Lukas Malmö

S:t Lukas i Malmö samtalskvällar våren 2023

Våra samtalskvällar arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus

Föredrag torsdagen den 16 mars kl. 18.00 – 19.30

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och psykolog, föreläser om Oron inför framtiden. Föreläsningen tar ca 45 min och följs av kort paus och frågestund.

Vi är på väg in i ett samhälle där de ekonomiska, sociala och hälsomässiga ojämlikheterna ökar, kulturen marginaliseras, de rasistiska vindarna blåser hårda och förutsättningarna för att förstå den ökade psykiska smärtan tenderar att kvävas. Vad döljer sig bakom den ökade psykiska ohälsan? Hur kan vi förhålla oss till det som är på väg att hända i vårt samhälle.

Information om föredragshållaren: http://www.permagnusjohansson.com

Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis. Antal platser är begränsat. Anmälan görs till Sensus via http://www.sensus.se/anmal/200685 senast söndag 12 mars.

Föredrag torsdagen den 20 april kl. 18.00 – 19.30

Emelie Hill Dittmer, skrivpedagog med terapeutisk inriktning, föreläser om Läkande skrivande. Föreläsningen, som har inslag av skrivövningar, tar ca 45 min och följs av kort paus och frågestund. Ta med penna och papper!

Reflekterande skrivande kan innebära en inre rensning och ökad självomsorg. Här står processen i fokus, inte prestation och resultat, att förlita sig till att något värdefullt kommer att ta form.

En skrivresa av detta slag är en vandring i sin livsberättelse där syftet är en rikare förståelse av sig själv på vägen framåt. Egna värderingar blir tydligare och insikter föds som kan förändra våra liv.

Information om föredragshållaren: http://www.emeliehdittmer.com

Plats: Sensus, Södra Vallgatan 5, Malmö. Nära Södertull. Deltagande är gratis. Antal platser är begränsat. Anmälan görs till Sensus via http://www.sensus.se/anmal/200686 senast söndag 16 april.