Välkommen till S:t Lukas Malmö

Personal


Johannes Lundborg

Leg. psykolog, leg psykoterapeut KBT, EMDR


Max Wahlqvist

Verksamhetschef


Karl Thorngren

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT


Peter Conradi

Leg. psykoterapeut PDT


Emelie Vetso

Beteendevetare, leg. psykoterapeut KBT


Shiva Arianik

Socionom, leg. psykoterapeut KBT


Niklas Brorup

Administratör


Susie Rasmussen

Socionom, leg. psykoterapeut PDT,


Malin Abramsson

Socionom, leg. psykoterapeut KBT


Karin Lidén Genugu

Socionom, fil mag i socialt arbete, leg. hälso- och sjukvårdskurator, leg. psykoterapeut PDT


Heléne Carlsson

Leg. logoped, leg. psykoterapeut PDT, handledarutbildad


Karin Hendar

Socionom, leg.psykoterapeut PDT, handledarutbildad


Mats Lindqvist

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT, handledare i psykoterapi


Susanne Öberg

Socionom, leg.psykoterapeut KBT


Lisbeth Kryger

Administratör


Susanne Lund

Administratör


Bo-Anders Nilsson

Ekonomiansvarig