Program

Kontakta programgruppen om du har frågor eller synpunkter.

Lena Fagéus, lena.fageus@svenskakyrkan.se
Anna Wilder Hjerppe, annahjerppe@gmail.com

Under 2018 ägde följande föreläsningar rum

BRIS – Regionombud Maria Pedersén berättar om BRIS arbete.

Under våren 2017 ägde följande föreläsningar rum

Mäns heder – att vara både offer och förövare.

Under  2016 ägde följande föreläsningar rum

Attityder till invandringar och flyktingmottagande i ett europeiskt perspektiv.

Första hjälpen till psykisk hälsa.

Ensamkommande flyktingbarn, öppna eller slutna böcker?

Autismspektrumstörning – vad innebär det?