Program

 

Kontakta programgruppen om du har frågor eller synpunkter.

Carin Bjuhr, carinbjuhr@live.se

Anneli Kero, anneli.kero@gmail.com

Kristoffer Fredriksson, kristoffer.fredriksson@bilda.nu

Hittills under 2018 har följande föreläsningar ägt rum

19 februari kl. 18.30-20.00 på Kafé Station
Kom och lyssna på Maria Pedersén, Regionombud på Bris Umeå, när hon berättar om det stöd och den hjälp barn som kontaktar Bris behöver. Maria beskriver Bris arbete och de förändringar man ser över tid.
Välkomna!
Fritt inträde!
Samarrangemang mellan S:t Lukas Umeå och Bilda.

Under våren 2017 ägde följande föreläsningar rum

Mäns heder – att vara både offer och förövare.

Under  2016 ägde följande föreläsningar rum<//em>>

Attityder till invandringar och flyktingmottagande i ett europeiskt perspektiv.

Första hjälpen till psykisk hälsa.

Ensamkommande flyktingbarn, öppna eller slutna böcker?

Autismspektrumstörning – vad innebär det?