Välkommen till S:t Lukas Alingsås

Chefsstöd

Vi bygger starka ledare

Friska företag är beroende av ett fungerande medarbetarskap och ledarskap. Samtidigt är ett ledarskap som uppnår resultat och hållbara arbetsplatser ingen maskin. Även chefen är beroende av stöd och kontinuerlig utveckling.

Det goda företagsklimatet

Dagens arbetsplatser är snabbrörliga och komplicerade. Kraven på ledarskap är höga och chefen förväntas kunna hantera dagens arbetsplatser, både fysiskt närvarande och på distans; från psykisk ohälsa hos medarbetare och rehabilitering till arbetsmiljö, målstyrd verksamhet och att motivera anställda.
En extern handledare tillför den extra dimension som behövs för att skapa utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Handledning för chefer

Handledning för chefer sker enskilt eller i grupp och är inriktad på att utveckla ledarskapsförmågan på olika sätt. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser. Detta bidrar till att din professionalitet ökar i arbetet med kunder, partners och medarbetare. Samtidigt stärks din identitet som arbetsgivare och din förmåga till situationsanpassning.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på: alingsas@sanktlukas.se och telefon 0322-638197.