Personal


Luce Negri

Verksamhetschef, leg. psykoterapeut, beteendevetare

0322-63 81 97
luce.negri@sanktlukas.se


Jennie Skoglund

Vikarierande verksamhetschef, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Vi välkomnar Jennie Skoglund som vikarierande verksamhetschef från 1 juni 2021.

0322-63 81 97 073-961 35 86
jennie.skoglund2@sanktlukas.se


James Stålsjö

Administratör, psykologistudent GU

0322-63 81 97
james.stalsjo@sanktlukas.se


Jan-Olof Brolin

Socionom, leg. psykoterapeut, certifierad EMDR psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut som i 27 år arbetat med psykiatrisk/psykologisk problematik, de senaste åren på en specialistmottagning som enbart tagit emot för psykoterapeutisk behandling. Jag är utbildad enligt psykodynamisk och psykoanalytisk tradition, där jag i mitt arbete tagit in KBT-inslag i pedagogisk form. Är väl bevandrad i såväl ångest som depressionsproblematik. Jag har även erfarenhet av individuellt arbete med anställda samt chefer som lyfter arbetsrelaterad problematik. En del jag möter kommer enbart för att utveckla sin person. EMDR är en annan specifik behandlingsmetod som jag erbjuder om så önskas som kan minska besvären av upplevelser från det förgångna som kan störa det dagliga livet.

Oro, ångest, stress och utmattningssymtom, nedstämdhet, relationsproblematik, livskriser och trauman är något jag är van att arbeta med. Jag fokuserar kring förhållningssättet man har till sig själv samt det förhållningssätt man har till sin omgivning och genom samtalet hjälper till att skapa en förändring. I behandlingens målsättning skapas en personlighetsutveckling där självkänsla och självbild förbättras vilket gör oss till tryggare individer.

0322-63 81 97
jan-olof.brolin@sanktlukas.se


Pia Färdig

Leg. psykoterapeut, socionom, cert. funktionell familjeterapi, HBTQ certif.

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete. Jag möter individer, par, familjer och arbetsgrupper för olika typer av samtal. Jag ser psykoterapi och handledning som en samskapande process som kan öka känsla av samhörighet och främja hälsa. Under livets gång hamnar vi emellanåt i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand. Våra relationer till oss själva och andra har ofta stor betydelse för oss.  Genom samtal menar jag att vi kan hitta vägar framåt och leva våra liv mer så som vi själva önskar. Jag har tidigare arbetat med familjebehandling, föräldraskap, missbruksbehandling, livscykelfaskriser, familjerådgivning och ungdomspsykoterapi i både offentlig och privat regi.

0322-63 81 97
pia.fardig@sanktlukas.se


Johanna Olander

Teol.kand, leg. psykoterapeut, handledare 

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med individuella samtal. Min grundprofession är teolog. Jag är utbildad inom den psykodynamiska och psykoanalytiska traditionen, men värdesätter att även få använda min komplettering inom KBT (Kognitiv beteendeterapi). Jag har under många år varit verksam inom Svenska kyrkan. Dels som pedagog/teolog och dels med psykoterapier och handledning för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Jag har god kännedom och lång erfarenhet av församlingsliv, väl förtrogen med organisation, såväl lokalt som på stifts- och riksnivå.

Jag har under flera år arbetat med samtalsbehandling inom primärvården. Jag har även varit verksam i Multimodala team där jag främst arbetat med patienter med långvarig stress, ångest- och utmattningsproblematik.

I samtalen får du hjälp med oro, ångest, stress- och utmattning, nedstämdhet, depression, relationsproblem, kriser och sorgebearbetning. Vi utgår från din situation och aktuella mående. Målet är att du bättre ska förstå reaktioner och känslor, få en ökad självkännedom och förståelse för varför det blir som det blir, men också hur du kan ta dig framåt trots det vi inte alltid kan påverka. Målet är att hitta förhållningssätt och hållbara strategier för att komma vidare.

Jag är även handledare i psykosocialt arbete och möter enskilda eller grupper. Jag har bland annat arbetat med arbetslag och team inom primärvård/rehabilitering, samtalsmottagningar och präster/pastorer med arbetsledaransvar.

0322-63 81 97
johanna.olander@sanktlukas.se


Louise Ekström

Leg. psykoterapeut, handledare (KBT, DBT, ACT), leg. sjuksköterska, specialist i psykiatrisk vård

0322-63 81 97
louise.ekstrom@sanktlukas.se


Monika Larsson

Leg. psykoterapeut, leg. logoped, EMDR

0322-63 81 97
monika.larsson@sanktlukas.se


Franck Siljestrand

Leg. psykolog

0322-63 81 97
franck.siljestrand@sanktlukas.se


Marcus Westergren

Socionom, leg psykoterapeut, familjerådgivare

0322-63 81 97
marcus.westergren@sanktlukas.se


Ann-Kersti Wrener

Leg. psykoterapeut, leg. tandläkare, handledare, EMDR

0322-63 81 97
ann-kersti.wrener@sanktlukas.se