Välkommen till S:t Lukas Falun

Samtalsstöd

Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen.

Tjänsten ger er möjlighet att låta era medarbetare bearbeta arbetsrelaterade och privata svårigheter som inverkar negativt på arbetet. Vår erfarenhet är att det är lönsamt att erbjuda personalen denna typ av samtalsstöd. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. En stor fördel med S:t Lukas är att medarbetaren kan fortsätta samtalen privat efter det att arbetsgivarens insats avslutats.

Läs vidare om våra tjänster för företagskunder!

Vi har avtal med många arbetsgivare. Så hör av dig till din chef eller HR för att kolla om er verksamhet kan beställa samtal hos oss!

Fyll i nedanstående formulär så hör vi av oss till dig! Genom att klicka på skicka försäkrar du att du har personens samtycke till att lämna personuppgifterna till oss.