Ett gott arbetsliv

Ett gott arbetsliv är inte en nolltolerans mot problem. Det är heller inte ett statiskt tillstånd, en punkt dit vi når och sen kan slå oss till ro. Människor vill och försöker sitt bästa för att hantera utmaningar i arbetslivet. Ändå når vi inte ända fram: det uppstår konflikter, någon blir sjukskriven, personal säger upp sig eller vår kärnverksamhet blir inte så bra som vi hade hoppats.

Många gånger kan arbetsgrupper hantera problem på egen hand. När man kör fast är ett professionellt externt stöd till hjälp. Vi hjälper arbetsgrupper och organisationer att komma vidare i sin strävan mot ett gott arbetsliv.

Vi har tjänster riktade till enskilda medarbetare, grupper och team, chefer och ledningsgrupper. Vi erbjuder också handledning i olika former.

Kontakta oss för mer information eller en offert!

En av våra medarbetare, Fredrik Soljevik, är medförfattare till en handbok i arbets- och organisationspsykologi. Klicka här för mer information!