Välkommen till S:t Lukas Falun

Ett gott arbetsliv

Arbetslivet är ett komplext sammanhang där en mängd faktorer samverkar och påverkar såväl medarbetarnas välbefinnande som vad verksamheten åstadkommer. Med hjälp av psykologisk kunskap verkar vi för ett arbetsliv där människor både mår bra och gör ett gott jobb, för det hänger ihop.

Människor vill och försöker sitt bästa för att hantera utmaningar i arbetslivet. Ändå når vi inte alltid ända fram: det uppstår konflikter, någon blir sjukskriven, personal säger upp sig eller vår kärnverksamhet blir inte så bra som vi hade hoppats.

Många gånger kan organisationer hantera problem på egen hand. När man kör fast är ett professionellt externt stöd till hjälp. Vi hjälper individer, grupper och organisationer att komma vidare i sin strävan mot ett gott arbetsliv.Samtalsstöd


Medarbetare kan behöva stöd, hjälp och strategier för att hantera stress, kriser och arbetsrelaterade påfrestningar. Vi erbjuder kvalificerat samtalsstöd med legitimerade terapeuter som har gedigen erfarenhet.

Handledning


Handledning är ett viktigt stöd för medarbetare i kontaktyrken där relationen står i centrum. Vi erbjuder handledning där individen får möjlighet att utvecklas professionellt under trygga former.


Grupper och team


Utvecklande insatser för grupper och team kan bli det stöd som behövs för att komma vidare. Tillsammans med dig som chef och teamet du leder kan vi planera och genomföra ett förändringsarbete.

Chefsstöd


Ledarskap innebär att ha fokus på och balans mellan uppgift och relationer. Tillsammans med dig utforskar vi sätt att skapa förutsättningar för utveckling, delaktighet och hållbarhet.


För att boka eller få mer information om våra tjänster, kontakta:

Fredrik Soljevik, verksamhetschef och leg. psykolog