Välkommen till S:t Lukas Falun

För ett gott arbetsliv

Arbetslivet är ett komplext sammanhang där en mängd faktorer samverkar och påverkar såväl medarbetarnas välbefinnande som vad verksamheten åstadkommer. Med hjälp av psykologisk kunskap verkar vi för ett arbetsliv där människor både mår bra och gör ett gott jobb, för det hänger ihop.

Människor vill och försöker sitt bästa för att hantera utmaningar i arbetslivet. Ändå når vi inte ända fram: det uppstår konflikter, någon blir sjukskriven, personal säger upp sig eller vår kärnverksamhet blir inte så bra som vi hade hoppats.

Många gånger kan arbetsgrupper hantera problem på egen hand. När man kör fast är ett professionellt externt stöd till hjälp. Vi hjälper arbetsgrupper och organisationer att komma vidare i sin strävan mot ett gott arbetsliv.

Vi har tjänster riktade till enskilda medarbetare, grupper och team, chefer och ledningsgrupper. Vi erbjuder också handledning i olika former. Fyll i nedanstående formulär så hör vi av oss till dig! När du uppger andras namn så försäkrar du att du har deras medgivande till detta.