Välkommen till S:t Lukas Falun

Grupper och team

Psykologisk forskning beskriver vad team behöver för att leverera med god kvalitet, erbjuda god arbetsmiljö och anpassa sig i en föränderlig värld. Tillsammans med dig som chef och teamet du leder kan vi planera och genomföra ett förändringsarbete. Genom våra forskningsbaserade upplägg och metoder kan din arbetsgrupp ta viktiga steg mot att bli en välfungerande och högpresterande grupp.


För att boka eller få mer information om våra tjänster, kontakta: