Grupper och team

Börjar era APT bli något ni helst undviker, eller är de fortfarande sådär artiga och luddiga så att ingen skulle kunna säga vad ni egentligen beslutade? Sitter ni fast i sura konflikter och undrar hur ni någonsin ska komma ur dem?

Psykologisk forskning beskriver vad team behöver för att leverera med god kvalitet, erbjuda god arbetsmiljö och anpassa sig i en föränderlig värld. Tillsammans med dig som chef och teamet du leder kan vi planera och genomföra ett förändringsarbete. Genom våra forskningsbaserade upplägg och metoder kan din arbetsgrupp ta viktiga steg mot att bli en välfungerande och högpresterande grupp.

Kontakta oss för mer information eller offert!

Läs vidare om våra tjänster för ett gott arbetsliv!