Välkommen till S:t Lukas Falun

Handledning

Handledning i arbetet har ofta som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.
Hos oss kan du få en handledare som ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

I grupp eller individuellt
Många anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledningen sker i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter. För dig som arbetar med människor i olika former av utsatthet ges också möjlighet till emotionell avlastning.

För att boka eller få mer information om våra tjänster, kontakta: