Bli medlem

Som medlem stödjer ni S:t Lukas syfte och du får inbjudan till aktuella programkvällar genom medlemsbrev.

Medlemsavgiften är 150 kr, 100 kr för studerande under 25 år, 200 kr för par.

Medlem i S:t Lukas blir ni genom att betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro; 813-6186. Ange namn och adress på insättningen.

Du kan även stödja vår verksamhet med att skänka en gåva. Gåvor går oavkortat till att sänka samtalsavgiften i vissa fall. Gåvor kan sättas in på vårt bankgiro 737-8425. Ange gåva på insättningen.

Varje medlemsavgift och gåva är ett värdefullt stöd för S:t Lukas.