Välkommen till S:t Lukas Lund

Ditt medlemskap är viktig!

Trots att det finns mer forskning, kunskap och erfarenhet tillgänglig än någonsin är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem.

Medlemskap innebär att du uttrycker ditt stöd för S:t Lukas syfte, bidrar till vår fortsatta existens och utveckling samt hjälper de som inte kan bekosta sin psykoterapi själva.

hbsdfhyygrdufy

Medlemsavgiften för år 2024 är: 150 kr för individ och 100 kr för studerande under 25 år.

Medlem i S:t Lukas blir ni genom att betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro: 813-6186

eller SWISH: 123-627 89 23

Ange ”namn och e-mail adress” på insättningen.

Med pengarna medfinansierar vi bl.a. psykoterapi behandling för de sjuka och behövande som inte har möjlighet att bekosta psykoterapi själva.

Varje medlemsavgift och gåva är ett värdefullt stöd för S:t Lukas Lund