Hälsoval Skåne

S:t Lukas mottagning i Lund har avtal med Region Skåne inom Hälsoval Skåne.

Mottagningens psykoterapeuter är ackrediterade behandlare i:

Psykodynamisk terapi, PDT

En bärande idé inom psykodynamisk psykoterapi är att människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till sitt agerande kan man förstå och förändra sitt nuläge.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina problem.


Din läkare på vårdcentralen bedömer vilken terapi du blir remitterad för.

Behandling omfattar upp till 25 samtal + uppföljning efter 3 månader

Mer information om de olika terapiinriktningarna finns på 1177 Vårdguiden

Så här gör Du

Tillsammans med Din läkare kan Du hitta en behandling som passar för Dig. Alla vårdcentraler/ familjemottagningar i Skåne har möjlighet att remittera patienter till mottagningen. Ta kontakt med läkaren på din vårdcentral eller familjemottagning och berätta om Ditt problem. Om läkaren gör bedömningen att Du har behov av samtal/psykoterapi för Dina besvär, skrivs en remiss.

Remissen (i original) måste skickats till oss inom 8 veckor från det att den skrevs. Därefter måste ny bedömning göras.

När remissen kommer, registreras den och vi skickar bekräftelsebrev till Dig.

Läs mer: Kostnad

Välkommen!

Anmälan/fråga om väntetid: Kontakta oss