Välkommen till S:t Lukas Lund

S:t Lukas mottagning i Lund har avtal med Region Skåne inom Vårdval psykoterapi.

Mottagningens psykoterapeuter är ackrediterade behandlare i:

Psykodynamisk terapi, PDT

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Din läkare på vårdcentralen bedömer vilken terapi du bör bli remitterad för.

Behandling omfattar upp till 25 samtal + 1 uppföljning efter 3 månader

Så här gör Du

Tillsammans med Din läkare kan en behandling utväljas som passar för Dig.

Alla vårdcentraler/ familjemottagningar i Skåne har möjlighet att remittera patienter till våra mottagningar.

Ta kontakt med läkaren på din vårdcentral eller familjemottagning och berätta om svårigheterna du behöver hjälp med.

Om läkaren gör bedömningen att Du har behov av samtal eller psykoterapi så skrivs en remiss.

Efter att en remiss (i original) inkommit så registreras den och vi skickar ett bekräftelsebrev till Dig.

Du erbjuds en tid så snart en terapeut blir tillgänglig.

 

Besöket kostar 200 kronor (frikort gäller).

Vid uteblivet besök, eller om återbud lämnas mindre än 24 timmar före bokad tid, debiteras du 400 kr även vid frikort.

 

Skicka endast in din remiss om du är säker på att du vill komma till oss! 

Välkommen!

Anmälan/fråga om väntetid: Kontakta oss