Välkommen till S:t Lukas Lund

Personal


Kansliet S:t Lukas Lund

Nya patienter med vårdvalsremiss tas emot i turordning.

Vänligen kontakta kansliet och inte enskild terapeut om du önskar påbörja behandling på remiss från primärvården.


Martin Stenson

Verksamhetschef, leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT och KBT

Jag är psykolog sedan 2000, har lång erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete och har arbetat fokuserat med psykoterapier på S:t Lukas sedan 2015. Jag har legitimationsgrundande utbildning i PDT (SAPU, 2006) samt KBT (Lunds Universitet, 2012). Jag arbetar helst diagnosöverskridande med fokus på känslor utifrån olika teoretiska perspektiv, med målsättningen att hjälpa klienten att bättre förstå sig på sina känslor och hitta mer funktionella strategier för att tolerera och reglera problematiska känsloreaktioner. I mitt arbete är jag också influerad av metakognitiva modeller för att arbeta med problematisk oro och ältande.

Jag har sedan 2015 erfarenhet av såväl längre som kortare utbildningsterapier, samt individuell handledning av psykologer med fokus på psykologisk behandling och psykologrollen.

Jag har varit verksamhetschef på mottagningen sedan 2020 och arbetar 50% med psykologisk behandling och handledning.


Aris Cavus

Leg. psykolog, KBT, specialiseringstjänstgörande inom psykologisk behandling och psykoterapi

Schematerapi (ST), Compassionfokuserad terapi (CFT) för skam och självkritik,
EMDR-terapi för trauma och störande minnen

      Psychoterapy in English

      Ψυχοθεραπεία στα Ελληνικά


Charlotte Erici

Socionom, leg. psykoterapeut PDT, leg. hälso- och sjukvårdskurator

Psychotherapy in English


Christel Quartin

Präst, leg. psykoterapeut PDT


Christina Caspar

Socionom, leg. kurator inom hälso- och sjukvård, leg. psykoterapeut KBT, handledare vårdpersonal

Socionom sedan 1997, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT 2015 och legitimerad hälso och sjukvårdskurator 2019. Mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, främst med stress, depression och olika ångestdiagnoser. Tidigare erfarenhet av socialt arbete samt arbete inom sjukvården, i huvudsak primärvården. Har utbildning i handledning och konsultation av vårdpersonal och erbjuder handledning individuellt och i grupp.


Ebbe Mahler

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT, handledare


Fanny Söderberg

Leg. psykolog PDT & KBT

      Psychoterapy in English


Gabriella Tengström

Leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut PDT, handledare

Psykodynamisk psykoterapihandledning inom social och hälsovårdssektorn samt chefshandledning. Inriktning vuxna. Individuellt eller i grupp/team. Lång erfarenhet av kroppspsykoterapi. Handledning kan bedrivas på Sankt Lukas mottagning i Lund eller på egen arbetsplats.

      Psychoterapy in English

      Terapi på finska


Gunvor Johnson

Socionom, leg. kurator inom hälso- och sjukvård, leg. psykoterapeut PDT, handledare

I mitt kliniska arbete har jag ett särskilt intresse för relationella- och affektfokuserade psykodynamiska metoder. Som handledare har jag erfarenhet av psykoterapihandledning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst med inriktning på behandling av vuxna, individuellt eller grupp. Jag har handlett i psykoterapi på psykoterapeututbildningar på både grund- och legitimationsgrundande nivå. Jag har också lång erfarenhet av chefshandledning och personalhandledning inom öppen- och slutenvårdspsykiatri.


Louise Larsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT


Maria Linnér

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut PDT, handledare


Thomas Kosuch

Socionom, leg. kurator inom hälso- och sjukvård, leg. psykoterapeut KBT


Tomas Berg

Socionom, leg. kurator inom hälso- och sjukvård, leg. psykoterapeut KBT

Socionom sedan 2002, legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT 2016
och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 2019. Mångårig erfarenhet av
psykiatriskt, psykoterapeutiskt och socialt arbete.Vidareutbildad inom
Acceptance and commitment therapy (ACT).

 

      Psychoterapy in English

 


Ulfson Arvidsson

Leg. psykoterapeut PDT, handledare

Psychotherapy in English

Tjänstledigt tom 08/2023


Ulrika Gardelin

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut KBT, handledare

     Psychoterapy in English


Ola Åkerberg

Samordnare, Administration, Handyman


Katrin Lindström

Telefonrådgivning