Välkommen till S:t Lukas Norrköping

Välkommen som medlem i Föreningen S:t Lukas i Östergötland

S:t Lukas är en idéburen organisation utan vinstintresse och vi är politiskt och religiöst obundna. Mycket av arbetet inom föreningen görs ideellt så det behövs många som är intresserade och engagerade. S:t Lukas verksamhet grundar sig på föreningens medlemmar, så det enklaste sättet att stödja S:t Lukas är att bli medlem. Alla med intresse för de frågor som är S:t Lukas uppdrag är välkomna som medlemmar.

Medlemsavgifter och gåvor till föreningen används till att subventionera samtalsavgifterna för privatpersoner. Därmed blir samtalsterapi tillgängligt för fler och bidrar till att minska den psykiska ohälsan.

Tack för din medlemsavgift som är 200:-/ år och gåva till föreningens verksamhet!