Välkommen till S:t Lukas Norrköping

I individuell psykoterapi får man samtala om upplevda och verkliga svårigheter i livet. Men hjälp av relationen till en professionell psykoterapeut kan inre konflikter bearbetas och psykiska mönster förändras.

Relationen till psykoterapeuten används för att förstå sig själv och bygga upp sin egen styrka, fördjupa den egna livstolknigen och åstadkomma större valfrihet i livet. Konflikter och mönster är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa psykisk obalans och hindra oss i vårt mentala och känslomässiga växande.

Viktiga förutsättningar för en psykoterapi är, att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalet är skyddat – att det är konfidentiellt.

Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

Kortare eller längre terapi?

Korttidsterapi är en tidsbegränsad och fokuserad behandlingsform. Det är också den mest efterfrågade formen av psykoterapi. Den utgår från ett specifikt problem som du upplever extra angeläget, det kan till exempel röra sig om fobier eller mildare tvångstankar.

Antalet samtal i en korttidsterapi kan variera mellan 3-20 beroende på behovet, du och psykoterapeuten kommer från början överens om hur många. Att ha ett fast slutdatum är en del i processen.

Under det första samtalet kommer du och terapeuten tillsammans överens om vad korttidsterapin ska handla om. Eftersom terapin pågår under en begränsad tid är både du och terapeuten aktiva i samtalet. Det förekommer även hemuppgifter för att hjälpa dig hitta alternativa vägar bort från invanda negativa mönster.

Två viktiga förutsättningar för en lyckad korttidsterapi är att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalen är konfidentiella.

Hur går jag vidare?

Kontakta mottagningen i Norrköping på 011-104120 för att boka tid.