Tjänster för företag

S:t Lukas erbjuder olika avtalsformer för företag och organisationer i Norrköping

Vi på S:t Lukas har många stödfunktioner där företag och organisationer kan ta hjälp av våra terapeuter och organisationskonsulter i samtal och utveckling. Vi skräddarsyr avtal och anpassar tjänsternas innehåll efter era behov.

Tjänster
  • Samtalsjour
  • Krisstöd
  • Handledning
  • Chefsstöd
  • Samtalsstöd
  • Konflikthantering
  • Organisationsutveckling och ledarskap
Ramavtal för avrop vid behov

Ett avtal med oss ger alla medarbetare större trygghet vid oförutsedda händelser.

Hur går jag vidare?

Ta kontakt med verksamhetschef Ingegerd Svahn
076-0509434

Ingegerd.Svahn@sanktlukas.se