26/10

2018

Är du anhörig till någon med psyisk ohälsa?

Att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa kan vara både tungt och ensamt. S:t Lukas erbjuder möjlighet att delta i en samtalsgrupp. I gruppen kommer du att träffa andra i liknande situation och få möjlighet till diskussion, samtal och reflektion.

Syftet är att tillsammans med andra, dela tankar, känslor och erfarenheter, Motverka upplevesen av ensamhet och isolering och stärka självomhändertagande och självomsorg. Samt erbjuda en gemensam plattform i att vara anhörig, tillsammans med andra ges möjlighet att stötta och lära av varandra.

Träffarna är strukturerade och utgår från olika teman och leds av leg. psykoterapeut Ewa Andersson vid S:t Lukas i Östergötland.

Gruppen träffas vid 7 tillfällen + 1 uppföljningsmöte

Start: Torsdag: 22/11-2018

Tid: 17.00 – 19.00

Plats: Wadströmsgatan 12, Norrköping

Deltagandet är kostnadsfritt.

För information och anmälan: Ewa Andersson, Socionom, leg. Psykoterapeut

Tel: 0720-651177, e-post: ewa.andersson@sanktlukas.se