09/10

2017

Chefshandledning i Grupp

Backstagehandledning för chefer

En vetenskapligt utprövad metod där det skapas ett professionellt sammanhang som ger chefer självförtroende och handlingskraft. Cheferna får stöd och utrymme att ventilera sina funderingar, samla energi, inhämta ny kunskap, samt utforma nya handlingsstrategier utifrån sin yrkesroll.

Vi har just nu inget datum för planerad uppstart men hör av dig för att anmäla intresse eller bara vill veta mer!