Välkommen till S:t Lukas Skellefteå

Du som är intresserad av existentiella samtal och vill att psykoterapi ska vara tillgängligt för alla som behöver, stötta oss genom att bli medlem!

Bli medlem genom att sätta in årsavgiften 100 kr till Plusgiro 399541-5 eller bankgiro 5856-3636.

Märk inbetalningsavin med namn, adress, epost, tel nr samt ”årsavgift”.