Välkommen till S:t Lukas Skellefteå

Vi som arbetar vid S:t Lukas mottagning i Skellefteå har erfarenhet av arbete bl.a inom barn-, ungdoms- samt vuxenpsykiatri, vilket avspeglar sig i den utbildning vi erbjuder.

Fortbildning är en nödvändig del i kompetensutvecklingen och kan medverka till att man vågar ta sig an nya arbetsuppgifter, men även öka motivationen i det dagliga arbetet. Det är också värdefullt att dela egna arbetserfarenheter med yrkesverksamma från andra orter och/eller andra arbetsplatser. Vi erbjuder utbildningar eller föreläsningar som kan ”skräddarsys” för olika verksamheter.

Exempel på utbildningar som vi har erfarenhet av:

 • Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)
 • Föreläsningar inom psykoterapeututbildningen (steg 2)
 • ”Att möta familjer inom psykiatrin/socialtjänsten etc.” (olika organisationer och verksamheter; omfattning c:a 50  timmar)
 • ”Utbildning i att möta nätverk” (omfattning c:a 20 timmar)
 • ”Det professionella samtalet”
 • Kommunikation

Föreläsningar:

 • Handledning i förebyggande syfte
 • Barn och sorg
 • Att möta människor i kris
 • Anknytning
 • Stress