Välkommen till S:t Lukas Skellefteå

Carin Nilsson, ordförande

Ledamöter:

Lismarie Bengtsson

Tomas Lundmark

Staffan Berglund

Erik Arvidsson

Matz Sparrman, adjungerad som verksamhetschef för mottagningen