Välkommen till S:t Lukas Skellefteå

Personal

På S:t Lukas i Skellefteå arbetar:


Ingrid Lundberg Andersson

VD, socionom/leg. psykoterapeut samt handledare i psykoterapi och psykologisk behandling


Anneli Levin

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut


Anders Wesslund

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi


Bo Gunnarsson

Socionom, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi


Carin Lindgren

Socionom/leg. psykoterapeut samt handledare i psykoterapi och psykologisk behandling


Ulla Norman

Socionom, leg. psykoterapeut samt handledare i psykoterapi och psykologisk behandling