17/03

2020

S:t Lukas och Covid-19

Med anledning av Covid-19

Vi vill att du som besöker vår mottagning ska känna dig trygg. Vi som arbetar här stannar hemma från jobbet om och när vi känner oss sjuka. Med anledning av den smittspridning av Covid-19 som pågår i samhället ber vi dig att inte komma till mottagningen om du har förkylningssymptom, även om de är milda eller om du av annan anledning tror att du kan bära på smitta.

Vi ber också dig som besöker mottagningen att komma så nära angiven tid som möjligt för att reducera tiden i väntrummet.

Vi erbjuder även telefon- eller videosamtal i stället för fysiska möten. Kontakta din terapeut om du önskar omboka ett befintligt möte till telefon- eller videosamtal.

I nuläget undviker vi handhälsningar med dig som besökare.

Vi följer de råd som våra myndigheter ger på webbplatsen www.krisinformation.se