Välkommen till S:t Lukas Bromma

Psykoterapi

Behöver du någon att prata med?
Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om du mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har funderingar kring dig själv och livet som du vill prata med någon om kan du ta kontakt med vår mottagning för att boka tid för samtal. Vi har inget remisskrav.  Oftast kan vi erbjuda tid för ett första samtal inom ett par veckor.

Hos oss på S:t Lukas Bromma kan du gå i individuell psykoterapi och i parsamtal.
Parsamtal kan vara för ett par som lever tillsammans, två familjemedlemmar eller en annan parkonstellation.

Vi tar emot vuxna och ungdomar från 14 år och äldre.

Vi arbetar utifrån en psykodynamisk grund och har lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal om varför du söker samtalsstöd eller psykoterapi och hur vi kan hjälpa dig.

Symptom vid psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa kan yttra sig genom många olika psykiska symptom som t ex sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter. Man kan känna sig nedstämd eller irriterad utan att förstå varför. För en del kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv.

Vanliga orsaker till psykoterapeutisk behandling
Livskriser; skilsmässa, arbetslöshet, sorger och förluster av olika slag
Utbrändhet och trötthetssyndrom
Depression och ångest
Existentiella livskriser och frågeställningar
Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
Sjukdom eller olycka som påverkat din livssituation
Frågor kring sexualitet

Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – din kvalitetssäkring
Hos oss på S:t Lukas Bromma möter du legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut. Förutom psykologer kan även sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter, socionomer, psykiater och präster utbilda sig till psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom ovanstående grundutbildning även minst tre års fortsättningsutbildning i psykoterapi.

Tystnadsplikt
En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Hur går jag vidare?
Kontakta oss på 08 – 560 315 70 eller bromma@sanktlukas.se