Stödfond

Många har stora behov av terapeutisk hjälp, men svårt att klara kostnaden för terapitimmar.

Din gåva kommer då väl till pass.

Vårt bankgiro: 5112-4725. Ange Stödfond på talongen.