Styrelse

Ordförande

vakant

 

Vice ordförande

Ann-Marie Nelson, Klippan

070-6252912

 

Sekreterare

Lena Kristiansson, Ängelholm

0431-15917

Kassör

Vakant

Övriga ledamöter

Bert-Inge Karlsson, Klippan

Fredrik Johansson

Karin Håkansson, Ängelholm

Kenneth Bolinder

Suppl.

Anne-Charlotte Torstensson, Ängelholm

Lilian Johansson, Munka Ljungby