Styrelse

Ordförande

Cecilia Reuter, Munka Ljungby

0431-28507

 

Vice ordförande

Ann-Marie Nelson, Klippan

070-6252912

 

Sekreterare

Lena Kristiansson, Ängelholm

0431-15917

 

Kassör

Christian Senniksen, Vejbystrand

070-8488498

 

Övriga ledamöter

Ingrid Andersson, Bjuv

Kerstin Engle, Ängelholm

Bert-Inge Karlsson, Klippan

 

Suppl.

Pia Lundblad, Ängelholm

Anne-Charlotte Torstensson, Ängelholm