Rehabiliteringsgarantin

Vi har avtal med Region Skåne för att arbeta med rehabiliteringsgarantin.

Ackrediterade behandlare är leg. psykoterapeuter.

Exempel på diagnoser som kan behandlas med psykoterapi är depression, ångest, stress och fobi. Vi arbetar både med kortare och längre behandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT) och med längre psykodynamiska terapier (PDT).

För att få tillgång till behandling inom rehabiliteringsgarantin krävs att du får en remiss från din läkare. Ta kontakt med läkaren på din vårdcentral eller familjemottagning och berätta om ditt problem för att få en eventuell remiss till samtalsbehandling. Du väljer själv på vilken mottagning som du vill få din behandling. Väljer du oss, kontaktar vi dig när vi fått remissen. Efter behandlingens slut sker en uppföljning efter 3-4 månader.  Sjukvårdens taxeregler och högkostnadsskydd gäller för rehabiliteringsgarantin.

Välkommen till oss!