Välkommen till S:t Lukas Västerås

Lokalföreningen S:t Lukas i Västerås bildades 1948 och är en mötesplats där vi lyfter fram frågor och skapar dialog kring ämnen som rör människans personliga och andliga utveckling samt mellanmänskliga relationer.

Detta sker till exempel i form av föreläsningar, Bio Existens och samtalskvällar för allmänheten. Lokalföreningen har en ideellt arbetande styrelse vilken också är huvudman för psykoterapimottagningarna i Västerås och i Eskilstuna. När det gäller föreningsverksamheten för Sörmland så finns där en egen lokalförening.

Önskar du bli medlem så kommer inbjudan till föreläsningar och andra sammankomster i föreningens regi till reducerad kostnad och till mottagningens offentliga föreläsningar.

Årsavgiften är 200 kr och 100 kr för övriga familjemedlemmar.

Avgiften betalas in via bankgironummer 5262-3626 eller swish 1230195495.

Kom ihåg att ange namn och kontaktuppgifter.

VÄLKOMMEN