Välkommen till S:t Lukas Västerås

Personal

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Förutom psykologer kan även sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer utbilda sig till psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom ovanstående grundutbildning även minst tre års fortsatt utbildning i psykoterapi.

Vi som arbetar vid S:t Lukas i Västerås och Eskilstuna har lång yrkeserfarenhet från bland annat hälso och sjukvården, vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst, kyrka, kommunal familjerådgivning, högskola och näringsliv.

Vi har erfarenhet och kompetens att arbeta både med ungdomar och vuxna, par, familjer, grupper, företag och organisationer.


Ingemar Oldenvi

Verksamhetschef

Chefshandledning och organisationskonsult.


Karin Hemlin-Bjerkehag

Socionom, Leg. Psykoterapeut, Handledare, Organisationskonsult, Auktoriserad familjerådgivare

Legitimationsgrundande utbildning med relationellt fokus i kombination med systemisk inriktning.

Vidareutbildning inom sexologi och visualiserande psykoterapi-symboldrama.

Karin arbetar integrativt med KBT inslag. Hon har stor erfarenhet av att möta ångest, depression, kriser, trauma, stress och utmattning, bristande självkänsla och familjebehandlingar med konflikter och andra relationsproblem.

Hon har haft många uppdrag inom företag och organisationer som handledare och organisationskonsult.


Kristin Gunnarsson

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.

Pågående handledarutbildning. Legitimationsgrundande utbildning med KBT inriktning med bas i det som kallas ”tredje vågens beteendeterapi” – främst dialektisk beteendeterapi (DBT)  acceptance and commitment therapy (ACT) och compassionfokususerad terapi(CFT) Vidareutbildning inom traumabehandling med prolonged exposure och EMDR.

Kristin har även arbetat med grupper, utbildning, handledning. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med de flesta svårigheter som ryms inom depression, ångest, känsloregleringssvårigheter, självdestruktiva beteenden, tvång, ätsvårigheter, relationer och stress, med specifikt fokus på posttraumatisk stress. Hon har erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med svårigheter på en nivå som påverkar enstaka livsutrymmen till att begränsa hela livet i sig.


Maria Eriksson

Leg. sjuksköterska, Leg. Psykoterapeut

Legitimationsgrundande utbildning med KBT inriktning med bas i det som kallas ”tredje vågens beteendeterapi” acceptance and commitment therapy (ACT) och compassionfokuserad terapi (CFT)  Vidareutbildning inom Schematerapi, kreativa metoder, krishantering och traumabehandling med EMDR

Maria har lång erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer, kriser, trauma och posttraumatisk stress (PTSD) som behöver behandling och rehabilitering.

Hon jobbar också med människor som vill stärka sin självkänsla och inre trygghet med mer förståelse och kärleksfulla relationer till sig själva och andra samt personlig utveckling utifrån sina innersta värderingar och våga göra förändringar till att leva livet mer meningsfullt och harmoniskt.


Ingela Ståhlberg-Almroth

Socionom, Leg. hälso- och sjukvårdskurator, Leg. psykoterapeut

Ingela är socionom och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk och systemteoretisk utbildningsbakgrund samt legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Ingela har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer inom den somatiska hälso- och sjukvården.

Som par- och familjeterapeut möter hon individer, par eller familjer som behöver psykoterapi i olika livssituationer. Det kan till exempel vara vid relations- eller rollförändringar, separationer, utmaningar i bonusfamiljen, syskonskap, åldrande, arbetslöshet, sorg, sjukdom och förluster.

 Eva Holmström

Leg. Fysioterapeut, Leg. Psykoterapeut, Handledare

Utbildning i psykodynamisk terapi, KBT och vidareutbildning inom traumaterapi EMDR samt handledarutbildning.

Eva har arbetat inom Sankt lukas sedan 2009 och arbetar främst med individbehandling, parterapi samt handleder individer och grupper.

 


Christine Jacobsson

Socionom, leg psykoterapeut, handledarutbildad


Marie Elgqvist

Socionom, Diakon, Leg Psykoterapeut

Legitimationsgrundande utbildning i psykodynamisk terapi med inriktning affektfokuserad och relationell psykoterapi.

Vidareutbildning inom Compassion-fokuserad psykoterapi, Affektfokuserad psykoterapi och AEDP och traumabehandling med EMDR,.

Marie har lång erfarenhet av att möta olika typer av problem såsom ångest, depression, sorg, kris, stress och traumarelaterad problematik.

 


Catarina Hedlund Färnqvist

Leg psykolog och leg psykoterapeut