Välkommen till S:t Lukas Västerås

Välkommen att bli medlem i föreningen S:t Lukas Västerås!

Som medlem i S:t Lukas Västerås får man, förutom inbjudan till föreläsningar och andra sammankomster i föreningens regi, en reducerad kostnad till mottagningens offentliga föreläsningar.

Årsavgiften är 200 kr och 100 kr för övriga familjemedlemmar.

Avgiften betalas in via bankgironummer; 5262-3626 eller swish 1230195495.

Kom ihåg att ange namn och adressuppgifter.