Välkommen till S:t Lukas Västerås

Utbildning

Vi som arbetar vid S:t Lukas i Västerås och Eskilstuna, har lång yrkeserfarenhet från bland annat vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst, kyrka, kommunal familjerådgivning, högskola och näringsliv. Vi kan därför erbjuda ett brett utbud av föreläsningar, seminarier och fortbildningar. Uppdragsutbildningar kan skräddarsys efter det behov som finns.

Exempel på föreläsningar/utbildningar som vi har erfarenhet av:

  • Stress och stresshantering – Tre seminarier om stress, ur psykologiskt, fysiologiskt och existentiellt perspektiv.
  • Mindfulness i grupp.
  • Anknytningsteori – hur våra anknytningsmönster påverkar oss i arbete och relationer.
  • Hur blir vi som vi är – utifrån utvecklingspsykologi, kriser.
  • Kriser i livet – varför finns de och hur går vi igenom dem.
  • Samtalsmetodik –  ”Det professionella samtalet”, metod och mål.
  • Grupper – de som fungerar och de som inte gör det.
  • Talängslan – svårigheter att tala inför grupp. Att få en större förståelse för dessa svårigheter samt få verktyg att komma vidare.

Vid intresse av att anlita oss eller diskutera ett specifikt behov av utbildning.