Välkommen till S:t Lukas Falun

Familjerådgivning

Vi erbjuder familjerådgivning på uppdrag av Svenska kyrkan för boende inom Falu, SvärdsjöEnvikenSundborns, Bjursås och Gagnefs pastorat. Kontakta oss på 023-70 50 44 för mer information eller läs verksamhetsbeskrivningen på Falu pastorats hemsida.