Välkommen till S:t Lukas Kronoberg/växjö

Ibland behöver man omboka/avboka sin tid men tänk då på:

För att undvika debitering  skall eventuell avbokning/ombokning ske minst 24 timmar innan besöket (gäller närmast arbetsdag). Det finns möjligheter till digitalt samtal som ett alternativ till sen avbokning för att undvika debitering.

Tack för din förståelse.