Styrelse

Styrelse och programråd i S:t Lukas förening i Kronoberg 2018

Ordförande

Bengt Swanström

Kassör

Rita Palm

Ledamöter

Lena Fritzén, sekreterare

Sara Holmberg, vice ordförande

Björn Holmgren

Kerstin Nilsson

Suppleanter

Miriam Amarillo

Sven Olofsson

Revisorer

Per Magnusson

Boris Jonsson

Programråd

Olle Sandvall

Johannes Bygdéus