Välkommen till S:t Lukas Kronoberg/växjö

S:t Lukas i Kronobergs län bildades 1966 och startade sin mottagningsverksamhet 1972.

Föreningens uppgift är
  • att främja dialogen i frågor som rör det inre livets betydelse, t.ex. genom att ordna föreläsningar med efterföljande samtal, samt
  • att vara huvudman för S:t Lukas mottagning i Växjö, Karlskrona och Kalmar.