Personal

Samtliga medarbetare är legitimerade psykoterapeuter med lång och bred erfarenhet från vuxen- och barnpsykiatri.

Mottagningen har avtal med Växjö kommun samt flera andra närliggande kommuner, med Svenska kyrkan, olika företagshälsor och privata företag.
Vi driver även ett projekt i Familjen Kamprads stiftelse där personer födda 1959 eller tidigare kan komma på psykoterapi/samtal utan egen avgift.

Mottagningen är centralt belägen på Nygatan 4 i Växjö med filialer i Karlskrona på Ö Köpmanngatan 2 B samt i Kalmar på Trädgårdsgatan 12, bokning av samtal sker via mottagningen i Växjö.

Telefontid: månd-tors 12.30-13.00. Tfn. 0470–298 42.
Du kan alltid tala in ett meddelande, så ringer vi upp.
E-mail: kronoberg@sanktlukas.se


Carina Lindström

Administratör/Ekonom

Välkomna med frågor om våra tjänster

0470-298 42
carina.lindstrom@sanktlukas.se


Jill Bengtsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Handledare i psykoterapi och psykologisk behandling

Certifierad EMDR – terapeut och handledare i EMDR


jill.bengtsson@sanktlukas.se


Olga Wawrysewycz

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, EMDR-terapeut.

Tar förutom samtal på svenska även samtal på polska och ryska.


Charlotte Francois

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, EMDR-terapeut.


Maria Barsegård Gustavsson

Socionom, Leg. Psykoteraput i familjeterapi

IPT nivå A – Interpersonell Terapi

EFT – Emotionell Fokuserad Terapi

Utbildningskandidat i Handledning och lärarutbildning i familjeterapi

Välkomnar handledingsgrupper till reducerat pris.


maria.barsegard-gustavsson@sanktlukas.se


Marianne Olsson

Socionom, leg. psykoterapeut

Handledare, symboldramaterapeut och auktoriserad familjerådgivare.


marianne.olsson@sanktlukas.se


Annelie Jernetz Pavlatos

Verksamhetschef Leg. Sjuksköterska, Leg. Psykoterapeut

Leg. Sjuksköterska, Leg. Psykoterapeut i Psykodynamisk terapi,

Handledare i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Utbildningskandidat i KBT steg 1

0765-47 95 49
annelie.pavlatos@sanktlukas.se