Välkommen till S:t Lukas Uppsala

Föreningen

S:t Lukas Sverige: ”Samtal pågår” under 72 år

S:t Lukas är en riksomfattande ideell, idéburen och allmännyttig organisation med 32 föreningar över hela landet. I föreningarna samverkar ideellt arbetande förtroendevalda och anställda medarbetare. Föreningen S:t Lukas Sverige, som bildades 1939, är huvudman för S:t Lukas i Uppsala.

S:t Lukas vill med sitt föreningsarbete skapa möjligheter till samtal, både i det offentliga rummet och för enskilda personer. Av den anledningen arrangerar vi evenemang såsom tex filmkväll, där samtalet står i fokus samt arbetar aktivt för att göra psykoterapeutisk hjälp tillgänglig för ekonomiskt svaga grupper. När vi får gåvor, medlemsavgifter eller vår verksamhet går med vinst används överskottet till att subventionera psykoterapiavgifter.