Välkommen till S:t Lukas Uppsala

Vår filosofi

Vägen till bättre självkänsla börjar här

Många av oss råkar förr eller senare ut för något som gör att vi får svårt att komma vidare på egen hand. Livet innehåller som bekant både med- och motgång. Det bjuder både på sorg och glädje. Så är det bara.

När svåra saker händer är det lätt att stoppas upp i utvecklingen – personligt, i relationer eller i arbetslivet. Som vi ser det är samtal det bästa verktyget för att komma loss.

Med de samtal vi erbjuder, kan vi hjälpa dig att skilja mellan sådant som du kan förändra och sådant som du måste leva med. Kom ihåg; som människa har du alltid ett armbågsutrymme!

Det finns inga egentliga alternativ till samtal enligt vårt sätt att se. Många talar om positivt tänkande. Att möta livet med glädje heter det ofta. Vi vänder vi oss lite mot det sättet att tänka. Lika mycket som vi ifrågasätter att piller hjälper mot allt.

Vi är övertygade om att samtal kan hjälpa dig att utnyttja de förändringsmöjligheter som finns i ditt liv – att faktiskt göra något nytt. Resultatet blir att du får bättre självkänsla, fungerar bättre och får möjlighet att leva livet fullt ut efter dina egna förutsättningar. Det är du och varje människa värd.