Personal

Personalen på vår mottagning har bred kompetens och erbjuder bl.a PDT – psykodynamisk terapi, KBT – kognitiv beteendeterapi, diplomerad symboldramaterapi, familjeterapi, parterapi, schematerapi, affektterapi, certifierad EMDR-terapi, specialistkompetens i klinisk psykologi, kris-och traumahantering, diplomerad gestalt-terapi och mindfulness samt chefscoaching och handledning.

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS:

Allmänna frågor:  018-16 92 80 eller uppsala@sanktlukas.se
Terapiförfrågningar: 018-16 92 92 eller uppsala@sanktlukas.se
Handledningsförfrågningar: 018-16 92 84 eller christina.nordqvist@sanktlukas.se
Kursförfrågningar: 018-16 92 99 eller kurs@sanktlukas.se


Charlotte Klint

Verksamhetschef, socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad


charlotte.klint@sanktlukas.se


Ann-Sofie Schultz-Viberg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

018 – 16 92 87
ann-sofie.schultz-viberg@sanktlukas.se


Amelie Swartling

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

018 - 16 92 96 0790 683 410
amelie.swartling@sanktlukas.se


Stina Lasu

Leg. psykolog

018 - 16 92 94 0790 683 411
stina.lasu@sanktlukas.se


Anna Tempelman

Leg. psykolog

018 - 16 92 95 0790 683 405
anna.tempelman@sanktlukas.se


Annica Svärd

Socionom, leg. psykoterapeut

018 - 16 92 97 0790 622 920
annica.svard@sanktlukas.se


Harry Moilanen

Präst, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.

018 - 16 92 89 0790 683 409
harry.moilanen@sanktlukas.se


Annika Thalén Lindström

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, medicine doktor

018 - 16 92 82 0790 683 402
annika.thalen-lindstrom@sanktlukas.se


Christina Nordqvist

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledarutbildad, specialist i klinisk psykologi

018 - 16 92 84 0790 683 404
christina.nordqvist@sanktlukas.se


Camilla von Below

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil.dr

018 - 16 92 88 0790 683 408
camilla.v.below@sanktlukas.se


Mats Larsson

Socionom, leg. psykoterapeut, handledarutbildad

018 - 16 92 86 0790 683 406
mats.larsson@sanktlukas.se


Anneli Lindell

Ekonomichef och personaladminstratör

018 - 16 92 81 0790 683 401
anneli.lindell@sanktlukas.se


Lotta Söderholm

Terapiförfrågningar och kurskoordinator

018 - 16 92 99
lotta.soderholm@sanktlukas.se