• FÖRELÄSNING 14 NOVEMBER kl. 13.30 – 16.00 Psykologiskt trauma Riskfaktorer och friskfaktorer – finns det hopp? Svåra händelser kan vara potentiellt traumatiserande. Vi påverkas ofta både psykiskt och fysiskt av negativa upplevelser. Om symtomen efter en svår händelse blir långvariga kan upplevelsen klassas som traumatisk. I vissa fall utvecklas besvären till PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Vi […]
    Publicerad: 26 maj, 2023
  • Varannan vecka släpps ett nytt avsnitt i vår podcast På spaning efter själen. Välkommen att lyssna! https://open.spotify.com/show/35ciYrX7LfePAsc7b9gTL9 eller https://directory.libsyn.com/shows/view/id/paspaningeftersjalen På spaning efter själen är ett idékollektiv som utforskar själens plats i antropologi, psykologi, tro & kultur – fem personer, inbjudna föreläsare, en podcast som samlas utifrån denna tanke: Sverige är enligt alla internationella undersökningar ett […]
    Publicerad: 7 mars, 2023