Tillbaka

Nyligen var det årsmöte i S:t Lukas förening i Uppsala. Ja, vi är en förening, inte enbart en psykoterapimottagning – föreningen är ideella personer som har ett intresse för psykoterapi, samtal, kultur och existentiella frågor och som ger mottagningen dess uppdrag. Nästa år, när S:t Lukas i Uppsala fyller 50 år, kommer föreningen att märkas ännu mer. Kom gärna med som medlem i föreningen! Du blir inbjuden till filmkvällar, föredrag och andra aktiviteter, förutom årsmötet.

Camilla von Below, psykolog och psykoterapeut på mottagningen
2 maj 2016