Tillbaka

Nyligen avslutades – vad som verkar ha blivit – ett framgångsrikt klimatmöte i Paris. Engagemanget för miljö och klimat har samlade unga och äldre goda krafter i Musikhjälpen under senaste veckan. En jord att bevara, en skapelse att vårda och värna för kommande generationer är en nödvändighet. Och det är ett gemensamt ansvar för hela mänskligheten, för var och en efter förmåga.

En annan slags miljö är de mellanmänskliga relationerna. Då vi människor är varandras klimat och miljö, blir det också ett gemensamt ansvara att vårda och värna. I jultid händer det att människor kommer varandra nära på ett sätt som prövar det sociala klimatet och den psykiska miljön. Vid förhandlingsbord avges löften, som även om de är ärliga inte ger 100-procentiga garantier. Goda föresatser inför ett julbord och löftena när nyårsklockor ringer är något att sträva efter, även om inte heller de ger fullständiga garantier. Den goda viljan som ställer den andre i fokus är bra för miljön och klimatet.

Styrelsen för Sankt Lukas i Uppsala möttes nyligen och kunde med glädje sammanfatta ett gott verksamhetsår och med förväntan se fram emot året som kommer.

Verksamheten under Charlotte Klints ledning fortsätter att expandera: Fler människor har tagits emot för samtal under 2015 jämfört med året innan och fler är också de som medarbetarna mött i grupphandledningar och utåtriktade samlingar. Nya medarbetare har anslutit till arbetslaget vid mottagningen på Drottninggatan. Utbudet breddas med bibehållen kvalitet. Höstens Lukasdag och årets Filmkvällar har varit välbesökta och uppskattade.

Följ oss gärna och få information om kommande händelser med hjälp av föreningens webbplats och egen sida på Facebook.

För styrelsen

Martin Garlöv, ordförande
21 december 2015