Tillbaka

Det handlar en recension av en nyutkommen bok om. Vår tidigare medarbetare Per Wallroth skriver om mentalisering och relationell psykoterapi på den intressanta sidan Relationella rummet.

På vår mottagning finns Olga Klauber, psykolog och psykoterapeut som länge arbetat med människor som flytt och bär med sig trauman från tortyr, våld och övergrepp. I sina föreläsningar brukar hon beskriva det komplicerade samspelet mellan kroppen, tankarna och känslorna när vi är med om så överväldigande upplevelser att vi inte kan bearbeta dem som vanliga händelser. Händelserna blir under vissa omständigheter som evigt verkliga för oss i formen av återupplevanden och ångest. Men det hoppfulla är att det går att läka med rätt hjälp och tillräcklig tid.

Camilla von Below, psykolog och psykoterapeut på mottagningen
2 oktober 2015