Välkommen till S:t Lukas Falun

Villkor

Journalföring 
Vi är enligt lag skyldiga att föra journal med personuppgifter, datum för dina samtal och kortfattade anteckningar om samtalskontakten. Din journal handhas och lagras med högsta konfidentialitet. S:t Lukas tillämpar sammanhållen journalföring. Enligt dataskyddsförordningen GDPR registreras dina personuppgifter och hanteras på ett tryggt sätt. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida http://www.sanktlukas.se eller fråga din terapeut för ytterligare info. Vårt journalsystem är inte kopplat till andra system, som t.ex. Region Dalarna eller annan sjukvård. Efter avslutad terapi sparas din journal hos oss under tio år, varefter den raderas. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR i vår integritetspolicy.

Betalning och återbud 
Du betalar för de samtalstimmar du bokat med din terapeut. Priset är för närvarande 1190 kr per samtalstimme.  Betalning faktureras månadsvis via mail. Meddela oss om du föredrar att få fakturan per post. Lämnar du återbud senare än fem dygn innan avtalad tid debiteras du med halva avgiften för besöket. Uteblivet besök debiteras med hel avgift. 

För dig med remiss från Region Dalarna gäller följande: Vid återbud senare än fyra timmar före avtalad tid, debiteras du med patientavgift, f.n.150 kronor. Högkostnadskort/frikort gäller ej vid uteblivet besök. 

För dig som är företagskund gäller oftast särskilda avtal och överenskommelser. Prata med din terapeut, närmaste chef eller HR-funktion om du är osäker. En samtalstimme är vanligen 45-50 minuter. 

Kvalitetssäkring 
På S:t Lukas Dalarna eftersträvar vi en hög kvalité i allt vårt arbete. Vi arbetar utifrån gällande lagar och bestämmelser, Socialstyrelsens och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) riktlinjer, samt vår egen kvalitetspolicy och värdegrund. Efter avslutad terapi/samtalsserie vill vi gärna att du fyller i en enkät för vår kvalitetssäkring. Denna bearbetas anonymt och hjälper oss att förbättra och utveckla vårt arbete. Din terapeut kommer att skicka den via sms till dig och du fyller i den digitalt.