Styrelse Föreningen S:t Lukas i Göteborg 2022/2023

Ordförande

Marianne Fredriksson, 070-582 71 21

Övriga ledamöter

Ludvig Alholt, 070-595 66 10
Carl-Gustaf Bjursell, 073-097 11 71​​​
Stefan Hiller,  070-293 89 96
Jonas Nordlund, 070-422 85 25​​​
Lars-Olov Persson, 070-948 08 28

Valberedning

Ordförande

Bo Lönn, 070-583 30 12

Övriga ledamöter

Ann-Marie Ericson, 070-648 17 13
Lill Molén, 031-58 85 08​​​

Revisorer

Carina Fridberg, auktoriserad revisor, 070-893 96 35​​
Mats Olsson, lekmannarevisor, 070-548 80 12