Styrelse

S:t Lukas förening i Göteborg

Ordförande

Bo Lönn, tel 0705 – 83 30 12​​​​

 

Sekreterare

Jonas Nordlund, tel 0704 – 22 85 25

 

Kassör

Jonas Nordlund, tel 0704 – 22 85 25​​​

 

Övriga ledamöter

Agneta Olsson, tel 0737 – 73 86 25​​

Ann-Marie Ericson, tel 0706 – 48 17 13

Christer Gustafsson, tel 0702 – 94 18 95​

Lars-Erik Olsson, tel 0707- 42 93 47​​​

Lars-Olov Persson, tel 0709 – 48 08 28 ​

Daniel Pollack, tel 0708 – 28 94 62

Filip Lindkvist, tel 0766 – 77 23 37 (personalrepresentant)​​​

 

Valberedning

Karin Bennarsten, ledamot, tel 0731 – 58 09 07

Lill Molén, tel 031 – 58 85 08​​​

Carl-Gustaf Bjursell, tel 0730 – 97 11 71​​​

Bo Lönn, adjungerad, sammankallande, tel 0705 – 83 30 12

 

Revisorer

Rune Attsell, auktoriserad revisor, tel 0731 – 59 08 84​​

Lennart Brodén, lekmannarevisor, tel nr 0709 – 25 41 97​​