Välkommen till S:t Lukas Göteborg

Styrelse Föreningen S:t Lukas i Göteborg 2022/2023

Ordförande

Marianne Fredriksson070-582 71 21


Övriga ledamöter

Ludvig Alholt 070-595 66 10
Carl-Gustaf Bjursell073-097 11 71
Stefan Hiller070-293 89 96
Jonas Nordlund070-422 85 25​​​
Lars-Olov Persson070-948 08 28


Valberedning ordförande

Bo Lönn070-583 30 12


Valberedning övriga ledamöter

Ann-Marie Ericsson070-648 17 13
Lill Molén031-58 85 08


Revisorer

Carina Fridberg, auktoriserad revisor070-893 96 35​​
Mats Olsson, lekmannarevisor070-548 80 12