Ettårig specialistutbildning

Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning

Ackrediterad som tre specialistkurser för psykologer

Välkommen till vår uppskattade utbildning på specialistnivå i arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning. Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom det organisationspsykologiska fältet och som är leg. psykolog eller beteendevetare med adekvat vidareutbildning. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom det arbets- och organisationspsykologiska området samt teorier, metoder och träning i hur du som konsult kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag.

Utbildningen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer.

Utbildningen är indelad i tre block:

  • Organisationspsykologisk konsultation och handledning i sitt organisatoriska sammanhang
  • Diagnostik – utredning, kartläggning, bedömning och utvärdering
  • Interventioner

Formerna för utbildningen varierar mellan föreläsningar, handledning på egna uppdrag, seminarier, workshops och egen inläsning. Utbildningens format och pedagogiska upplägg möjliggör att en gemensam lärandeprocess uppstår, vilket har varit uppskattat av många deltagare.

När, var, hur?

Kursen startar i början av september 2019 och slutexamineras i slutet av maj 2020. Kursen kommer genomföras i S:t Lukas lokaler i centrala Göteborg. Kursen omfattar 15 dagar med föreläsningar och seminarier, därutöver tillkommer egen inläsning och arbete med uppgifter. Antalet platser är begränsat.

Föreläsare och examinator

Ingela Thylefors, kommer att vara handledare, föreläsare och examinator på kursen. Ingela är leg. psykolog och docent vid Göteborgs Universitet. Hon arbetar som forskare och konsult, framförallt med fokus på välfärdssektorn. Hennes forskning har bl.a. rört effektivitet och arbetsorganisation i tvärprofessionellt samarbete samt chef- och ledarskap. Hon är författare till ett flertal vitt spridda böcker inom det organisationspsykologiska området.

Övriga föreläsare

Stefan Blomberg, leg. psykolog, doktorand i psykologi
Jan Börjesson, leg. psykolog, konsult med mångårig chefserfarenhet
Charlotte Henschel, leg. psykolog, specialist inom arbets- och organisationspsykologi
Olle Persson, leg. psykolog, fil. dr i psykologi
Per Reinhardt, leg. psykolog, STP-psykolog inom arbets- och organisationspsykologi
Jennie Skoglund, leg. psykolog, enhetschef

Ytterligare föreläsare tillkommer

Anmälan och frågor skickas till kursledare

Per Reinhardt, per.reinhardt@sanktlukas.se, 072-050 48 58.
Kostnaden för kursen är 42 000 kr exkl moms. Sista anmälningsdag är den 28 juni 2019. Godkänd anmälan är bindande.

Produktblad i utskriftsvänligt format