Välkommen till S:t Lukas Göteborg

Specialistutbildning chefshandledning

DIGITAL UTBILDNING
ELVA HALVDAGAR  –  NÄSTA KURSSTART 10 OKTOBER 2024

Ackrediterad som specialistkurs för psykologer

Välkommen till vår utbildning på specialistnivå i chefshandledning. Utbildningen riktar sig till dig som är leg. psykolog eller beteendevetare med adekvat vidareutbildning och som arbetar med chefshandledning. Utbildningen ger dig fördjupade teoretiska kunskaper inom området samt teorier, metoder och träning i hur du som handledare kan ta dig an olika typer av frågeställningar och uppdrag.

Kursen har fokus på färdighetsträning. Du kommer att få öva dig på att chefshandleda i flera steg. I det första steget tränar ni på varandra. I det andra steget tränar du med din handledare och i det tredje steget handleder du en riktig chef. Chefshandledningssessionerna sker live eller spelas in och du får feedback på din metodik.

Utbildningen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistområdet arbets- och organisationspsykologi för psykologer.

Utbildningen ges helt digitalt, via Teams. Formerna för utbildningen varierar mellan föreläsningar, övning i chefshandledning, seminarier och egen inläsning.

När, var, hur?

Nästa kursstart är 10 oktober 2024. Kursen kommer att genomföras helt digitalt via Microsoft Teams. En förutsättning för deltagande är att ha programmet nedladdat på en dator, stabil internetuppkoppling, hörlurar och webbkamera. Kursen omfattar minst 25 lärarledda timmar under ca 4 månader, med föreläsningar och seminarier. Därutöver tillkommer egen inläsning och övningar i chefshandledning. Antalet platser är begränsat.

Kursschema

To 10/109.00-12.00Introduktion
To 17/1010.30-12.00Litteraturwebinarium (gruppvis, ingen handledare)
To 24/109.30-12.00Webinarium 1
To 7/119.00-12.00Övning 1 i chefshandledning (gruppvis)
To 14/1113.00-15.30Webinarium 2
On 20/11
alt To 21/11
9.00-12.00

Övning 2 med handledaren som ”chef” (individuellt)
Individuell tid tilldelas 20, 21 eller 28 november, ej valbart
To 28/11
9.00-10.30
11.00-12.00
Övning 2 med handledaren som ”chef” (individuellt)
Reflektioner övning 2 (gruppvis)
To 5/1213.00-15.30Webinarium 3
To 12/12Inlämning av inspelningar (ingen träff)
To 19/129.00-12.00Feedbacksamtal på inspelad chefshandledning (gruppvis)
To 16/19.30-12.00Webinarium 4. Inlämning av examinationsuppgift.
To 23/19.00-12.00Examination och utvärdering

Föreläsare och examinator

Examinator: Olle Persson, leg psykolog och fil dr i psykologi.
Universitetslektor, Göteborgs universitet (GU) 1993 – 2019. Pensionerad 2019. Han har varit studierektor för psykologprogrammet vid GU två omgångar (1995-2000; 2014-2018), kursledare för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi, inom främst psykologprogrammet. Under åren 2008 till 2012 var han medansvarig för utveckling och genomförandet av chefsutvecklingsprogrammet (CUP), ett obligatoriskt program för alla chefer vid GU. Parallellt med detta har han jobbat som fristående konsult med chefsutveckling, främst chefshandledning.
Har under åren 1986 och fortfarande handlett ett 100-tal chefer, huvudsakligen inom skola, vård och omsorg.
Senaste publicering: ett bokkapitel om chefshandledning (i Thylefors, I. (2020) (red). AO – konsulten. En handbok i arbets- och organisationspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur).

Övriga föreläsare

Isabel Abrahamsson är handledare och kursansvarig.
Isabel är områdeschef för S:t Lukas Göteborg Organisation & Ledarskap och legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Hon har erfarenhet av utvecklingsarbete och handledning med enskilda ledare på olika verksamhetsnivåer samt med ledningsgrupper, chefsgrupper, HR och fackliga företrädare. Hon arbetar också med grupputveckling, konflikter, kris- och förändringsarbete, utbildning och personalhandledning.

Filip Lindkvist är handledare på kursen.
Filip är legitimerad psykolog och utbildad handledare, med många års erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi. Han har goda kunskaper inom ledarskapsutveckling och arbetar med chefshandledning och chefscoaching, grupp- och teamutveckling, processhandledning och konflikthantering.

Intresseanmälan och frågor skickas till

Isabel Abrahamsson, isabel.abrahamsson@sanktlukas.se, 076-677 53 45.
Kostnaden för kursen är 29 200 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag är 1 oktober 2024.

Ladda ned utbildningens infoblad i utskriftsvänligt format